خانه / پژوهش / Flow Cytometry Animation/آموزش فلوسایتومتری

Flow Cytometry Animation/آموزش فلوسایتومتری

This animation on flow cytometry will introduce you to the flow cytometry experimental technique

فلوسایتومتر (Flow cytometr) دستگاهی است برای بدست آوردن فنوتایپ و خصوصیات سلول‌ها، که بر اساس پراکنده سازی نور توسط سلول‌های تحت آزمایش و انتشار فلورسانس از آنها استوار است.

درباره ی salman varmaghani

salman varmaghani

همچنین ببینید

آیا زلزله داری فوایدی علمی است؟

آیا زلزله داری فوایدی علمی است؟ یا یک بلای طبیعی است؟ موسسات تحقیقاتی بسیاری در زمینه زلزله و عواقب و مضرات وشاید فواید آن تحقیق و مطالعات فراوانی انجام داده اند.

loading comments...

بزرگترین فروشگاه مجازی پژوهشی کشور رد کردن