خانه / آموزش / Analyze Your SDS-PAGE Data IN 5 MINUTES!

Analyze Your SDS-PAGE Data IN 5 MINUTES!

Analyze Your SDS-PAGE Data IN 5 MINUTES!

SDS-PAGE تکنیکی است که در آن مولکولهای زیستی بر اساس اندازه جداسازی می شود . مولکولهایی چون انواع پروتئین ها , RNA , DNA . ژل آگاروز برای درشت مولکولهایی مانند DNA بهترین گزینه است . SDS-PAGE برای پروتئین های کوچکتر بهتر است .

درباره ی salman varmaghani

salman varmaghani
loading comments...

بزرگترین فروشگاه مجازی پژوهشی کشور رد کردن