خانه / آموزش / مرکز تکثیر و فروش حیوانات آزمایشگاهی

مرکز تکثیر و فروش حیوانات آزمایشگاهی

آمادگی مرکز تکثیر حیوانات آزمایشگاهی جهت فروش حیوانات آزمایشگاهی به واحدهای تابعه دانشگاه و سایر مراکز خارج دانشگاهی

تکثیر حیوانات آزمایشگاهی , مدل سرطانی , مدل دیابتی , موش سوری

موش سوری به مراتب بیش از سایر پستانداران به عنوان پستاندار آزمایشگاهی بکار می رود. این موش بسهولت خودش را برای اهلی شدن و زندگی در قفس سازگار می کند و این خصوصیت باعث شده است که موش ارزانترین و قابل دسترس ترین پستاندار آزمایشگاهی محسوب شود.

تکثیر حیوانات آزمایشگاهی , مدل سرطانی , مدل دیابتی , موش سوری

ارائه خدمات مرکز

ارائه روش کار و چگونگی انجام آزمایش با حیوان آزمایشگاهی و تهیه ( خرید – فروش )
انواع حیوانات آزمایشگاهی( موش – خرگوش – خوکچه هندی – … )
تولید انواع مدل های حیوانی (مدل سرطانی ، مدل های مغزی
مدل حیوانی دیابت نوع ۱
ایجاد مدل هایپرلیپیدمی موقت
ایجاد مدل هایپرلیپیدمی مزمن
ایجاد مدل انواع زخم پوستی
مدل ایجاد بدخیمی
مدل ایجاد نارسایی قلبی
مدل ایجاد زخم معده به روش جراحی
مدل ایجاد درد
ایجاد مدل پارکینسون
ایجاد مدل هیپوگنادیسم و آزواسپرمی
ایجاد مدل های مختلف آسیب کبدی
ایجاد مدل های نقص جنین
مدل های مواجه استنشاقی
مدل نفروپاتی و نفروتوکسیسیتی (سمیت کلیوی)
مدل رتینوپاتی دیابتی
…)

ارتباط برقرار نمایید.

تجاری سازی اختراعات (ایده تا پدیده) در حوزه بهداشت و سلامت

درباره ی salman varmaghani

salman varmaghani
loading comments...

بزرگترین فروشگاه مجازی پژوهشی کشور رد کردن