-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- My title page contents Your SEO optimized title page contents

Recent Posts

چگونه یک رزومه حرفه‌ای بنویسیم؟

پایگاه زیستی

اگر به دنبال شغل هستید و می‌خواهید در شرکتی معتبر استخدام شوید، اولین اقدامی که برای تقاضای آن شغل باید انجام دهید این است که معرفی‌نامه‌ی خود را برای شرکت مورد نظر ارسال کنید یا در حقیقت باید رزومه خود را برای موقعیت شغلی بنویسید. در حقیقت، شما با ارسال …

ادامه نوشته »

آزمون استخدامی فراگیر نیمه مردادماه برگزار می‌شود

آزمون استخدامی فراگیر نیمه مردادماه برگزار می‌شود معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزدگفت: اولین آزمون استخدامی امسال اواسط مرداد ماه برگزار می‌شود. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزدگفت: اولین آزمون استخدامی امسال اواسط مرداد ماه برگزار می‌شود. به …

ادامه نوشته »

محصولات اخیر